top of page

Budowa

Geometria i sploty

Przewody Siltecha przyjmują postać skręconych, całkowicie ekranowanych żył przewodnika, dzięki czemu uzyskują one doskonałe własności elektryczne i mechaniczne, a to z kolei przekłada się na wysoką klasę brzmienia, niezależnie od parametrów sprzętu hi-fi. Nasz zespół odpowiedzialny za projektowanie i wygląd produktów skupia się na optymalizacji średnicy poszczególnych przewodników w stosunku do zastosowania odpowiedniego splotu. Kombinacja tych elementów zapewnia najlepsze osiągalne właściwości brzmieniowe.

Rozmiar ma znaczenie

Średnica przewodnika ma kolosalny wpływ na parametry techniczne i jakość dźwięku przewodu, jako że są one ściśle związane z rezystancją i impedancją. Ponadto, nawet minimalne zwiększenie średnicy w przypadku czystego srebra wymusza kolosalny wzrost kosztów użytego materiału.

Optymalne wypośrodkowanie parametrów jakościowych oraz ceny jest kluczem do sukcesu w procesie projektowania i produkcji kabli, jednakże stosujemy tu przede wszystkim regułę przewodników o jak największej możliwej średnicy. To właśnie ten czynnik odpowiada za sporą średnicę gotowych kabli marki Siltech.

siltech_topology_01.jpg

Innym najczęściej zaniedbywanym aspektem budowy wewnętrznej przewodów jest nie tylko odległość pomiędzy przewodnikami i ich wzajemne oddziaływanie, ale także stałość tych parametrów na całej długości przewodu. Precyzyjne rozmieszczenie i wzajemne ułożenie wpływają krytycznie na parametry elektryczne konstrukcji, a niezmienność geometrii od początku do końca przewodu to kluczowy aspekt prawidłowej konstrukcji.

Reasumując, najważniejsza jest regularność zaplanowanej struktury oraz niezmienna pozycja przewodników względem siebie, na całej długości przewodu. Te aspekty wymuszają konieczność ręcznego procesu produkcyjnego w przypadku najwyższych serii Siltecha. Połączenie wyczerpujących badań, specjalistycznych maszyn i obsługujących je na co dzień profesjonalistów daje najlepsze rezultaty w skali bezwzględnej.


Kołyska powietrzna

Inżynierowie Siltecha kładą szczególny nacisk na dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych, które minimalizują bardzo charakterystyczny dla większości dielektryków wpływ na dźwięk. Jednakże niezależnie od zastosowanego materiału, najwięcej złego dzieje się w miejscu, gdzie warstwa izolatora styka się z powierzchnią przewodnika.

Tzw. lekka konstrukcja polega na tym, że izolacja styka się z przewodnikiem tylko w określonych miejscach. Minusem jest jednak brak ciągłości struktury: gdy osłona jest zbyt luźna, przewodnik przemieszcza się wewnątrz niej, zwłaszcza przy zginaniu przewodu. To z kolei zmienia zaplanowane odległości i geometrię przekroju zarówno konstrukcji kabla, jak i transmitowanych przez niego sygnałów.

siltech_shielding_01.jpg

Przewody Siltecha łączą zalety bezkontaktowej izolacji z doskonałą ciągłością geometrii. We flagowej serii Triple Crown właściwości fizyczne kaptonu okazały się nieodpowiednie, więc zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które ochrzciliśmy mianem kołyski powietrznej.

Ta skomplikowana struktura wykonana z teflonu jest giętka wzdłuż, lecz doskonale sztywna w przekroju, pozwalając na zastosowanie srebrnych przewodników o dużej średnicy, stykających się z izolacją w minimalnej ilości miejsc, przy jednoczesny, zachowaniu stałej geometrii przekroju na całej długości kabla. Staranne dopasowanie zależności pomiędzy niezmiennością izolacji na całym obwodzie a właściwościami samego przewodnika, pozwalają na optymalny dobór tłumienia mechanicznego i uzyskanie najmniejszej stratności dielektrycznej przewodów w historii firmy Siltech.

bottom of page