top of page

Izolatory

Izolator doskonały

Powszechnie znanym faktem jest, że izolacja przewodnika sygnałów audio ma znaczący wpływ na jakość dźwięku. Zjawiska magazynowania i stratności dielektrycznej potrafią nieodwracalnie spowolnić i skompresować sygnał, wysysając z muzyki całą dynamikę i żywiołowość.

PTFE, czyli politetrafluoroetylen znany jako teflon, jest kluczowym składnikiem izolacji wielu high-endowych przewodów audio, jednak osiągnięte rezultaty silnie zależą tu od sposobu jego aplikacji i ilości zastosowanego materiału. Dzieje się tak dlatego, że ma on wpływ na parametry mechaniczne i elektryczne przewodu. Mając to na uwadze, opracowaliśmy innowacyjną konstrukcję zawierającą inne materiały, żeby ujednolicić wpływ izolacji na brzmienie przewodu.

 

Kapton®

Wprawdzie teflon charakteryzuje się bardzo niską stratnością dielektryczną, jednak ma ona w dalszym ciągu mierzalny wpływ na jakość przewodu audio. Porównywalnie do efektu tłumienia sygnału elektrycznego, warstwa miękkiej izolacji powoduje także mechaniczne tłumienie przewodnika, co ma słyszalny wpływ na brzmienie.

Celem uniknięcia takiej degradacji dźwięku Siltech wykorzystuje warstwę dużo skuteczniejszej substancji: poliamidu produkowanego przez firmę DuPont™, znanego pod nazwą kapton. Materiał ten wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji karkasów cewek w głośnikach wysokiej klasy. Wybraliśmy go przede wszystkim ze względu na dużą sztywność oraz bardzo niską stratność dielektryczną – kombinacja tych cech zapewnia prawidłowe odwzorowanie dynamiki sygnału przepływającego przez przewód.

Folię kaptonową stosujemy do zaizolowania każdego z przewodników za pomocą osobnej, bardzo cienkiej, sztywnej i lekkiej warstwy gwarantującej doskonałe parametry elektryczne i mechaniczne, jednak bez nadmiernego tłumienia sygnału.

siltech_dielectric_materials_01.jpg

W tym miejscu pojawia się pytanie: jeśli kapton jest tak dobry, dlaczego nie używają go inni producenci? Odpowiedzią jest właśnie duża sztywność tego materiału. Ręczne obieranie końcówek przewodów w celu ich zakonfekcjonowania jest bardzo utrudnione. Zaprojektowaliśmy do tego celu precyzyjne obrabiarki, w kilka sekund docinające przewodnik wraz z warstwą izolacji do odpowiedniej długości i głębokości.

Dla uzyskania precyzji gotowych produktów kluczowa jest powtarzalność całego procesu. Nasze autorskie rozwiązania pozwalają na osiągnięcie identycznych właściwości fizycznych dla każdego wyprodukowanego przewodu.

bottom of page