top of page

Złoto-Srebro G7/G9

Jednym z najważniejszych składników kabla jest materiał przewodnika, którego cechy mają najistotniejszy wpływ na jakość dźwięku.

Dzięki dogłębnej analizie właściwości magnetycznych i elektrycznych bariery międzykrystalicznej inżynierowie Siltecha odkryli, że zaburzenia w strukturze mają w przypadku pewnych metali istotny wpływ na przepływający przez nie sygnał elektryczny. Niektóre materiały wykazują tylko niewielkie straty, jednakże w przypadku srebra następuje wyraźna degradacja właściwości sygnału, mająca negatywny wpływ na subiektywny odbiór naturalności dźwięku.

PastedGraphic-1.png

Złoto-Srebro G7/G9
Atomy złota wypełniają mikroszczeliny
zaburzające strukturę krystaliczną srebra

Już na wczesnym etapie nasze badania wykazały, że nawet mikroskopijne zaburzenia struktury krystalicznej mają gigantyczne znaczenie przy odbiorze dźwięku. Dzięki temu opracowaliśmy rewolucyjną technologię wytwarzania stopu srebrno-złotego, w której atomy złota w naturalny sposób zapełniają puste przestrzenie pomiędzy kryształami srebra.

Technologia ta pozwoliła nam na osiągnięcie dużo lepszej jednorodności struktury materiału. Charakteryzuje się on drastycznym zniwelowaniem mikropęknięć, co ma wyraźny wpływ na jakość i trwałość przewodnika, a dodatkowo znacząco zwiększa jego elastyczność. Czynniki te przekładają się na dużo lepsze walory użytkowe przewodów, zwłaszcza przy zastosowaniach profesjonalnych – przewody Siltecha są bowiem stosowane w najlepszych studiach nagraniowych na świecie.

Technologia przewodników

Firma Siltech została założona w roku 1983. Mimo że nie kładliśmy na to specjalnego nacisku pod względem marketingowym, już od samego początku stosowaliśmy najlepsze przewodniki w postaci litego srebra – nazwa Siltech wywodzi się właśnie od słów SILver TECHnology. Filozofii tej jesteśmy wierni do dziś, a jest ona poparta tym, że przez pierwsze 10 lat działalności inżynierowie Siltecha badali różnorakie materiały do produkcji przewodników – zawsze pod względem najlepszej możliwej jakości.

W następnych latach istnienia zdefiniowaliśmy najistotniejsze cechy naszych produktów, ulepszając je z każdą kolejną generacją, począwszy od pionierskiej G1 do najnowszej i najbardziej zaawansowanej G9.

Zastosowane w naszych pierwszych produktach srebro G1 ma czystość 99.99 %. To metal o najlepszej osiągalnej przewodności, który – w przeciwieństwie do np. miedzi – wraz z upływem czasu starzeje się pozytywnie, czyli jego właściwości nieznacznie się polepszają. Właśnie dlatego nadaje się on idealnie do zastosowań w przewodach audio najwyższej klasy.

W roku 1988 wprowadziliśmy serię G2, charakteryzującą się kryształami srebra o większej długości, a zarazem zredukowaną liczbą szczelin pomiędzy atomami, mającą bardzo istotny wpływ na poprawę właściwości elektrycznych i brzmieniowych. Do roku 1993 wprowadziliśmy w niektórych seriach także z produkty z 24-karatowym złotem. Modele te zawierają w nazwie słowo „Gold”, czasami z liczbą określającą zawartość, np. FTM-4 Gold 17 %.

W serii G3 po raz pierwszy pojawił się unikalny autorski patent Siltecha w postaci stopu srebrno-złotego. Miał on premierę w roku 1997 pod postacią serii SQ Classic range. Dzięki metodzie wstrzykiwania złota w lite srebro liczba niedoskonałości między kryształami spadła aż do 20 % wartości bazowej, a wraz z dalszym doskonaleniem tej technologii udało nam się zredukować tę liczbę do 10 %. To był gigantyczny sukces, dający podwaliny pod najnowszą serię Classic Legend.

W czwartej generacji G4 opracowaliśmy specjalny stop srebrno-złoty, przeznaczony do studiów nagraniowych, gdzie oprócz jakości dźwięku bardzo istotna jest trwałość mechaniczna przewodów.

W roku 2000 wprowadziliśmy serię G5, zawierającą przewodniki o wyższej czystości, opracowane pod kątem przewodów klasy Signature. Udoskonaliliśmy tu proces wytapiania metalu, niwelujący niedoskonałości krystaliczne do wartości poniżej 1 %. Miało to znaczący wpływ na jakość dźwięku wszystkich przewodów Siltecha wyprodukowanych od tamtego czasu.

W roku 2003 światło ujrzała generacja G6, ze wskaźnikiem niedoskonałości kryształów zredukowanym do 0.1 %. Osiągnęliśmy to dzięki udoskonalonemu procesowi obróbki termicznej SATT (Siltech Advanced Thermal Treatment). Technologia ta polepsza przewodność srebra dzięki zmianie ułożenia cząsteczek pod wpływem wysokiej temperatury. Prąd przemienny o dużym natężeniu przepływa przez siatkę krystaliczną, porządkując ją tuż przed przejściem zewnętrznej warstwy przewodnika w stan ciekły. W tym samym roku zastosowaliśmy tę technologię w przewodach serii Royal Signature, natomiast generacja G5 stała się kluczowym składnikiem przewodów Classic Mk2, będących następcami oryginalnej serii Classic.

W roku 2008 pojawiła się generacja siódma, zawierająca udoskonaloną technologię metalurgiczną Siltecha, będącą kolejnym powodem od zmartwień dla branżowej konkurencji. G7 przeznaczyliśmy do naszych najlepszych przewodów i wykorzystujemy ją do dziś w we wszystkich produktach Classic Anniversary oraz większości Royal Signature. Mimo że pierwszy stop srebra ze złotem opracowaliśmy blisko 30 lat temu, przez cały ten czas pracowaliśmy nad jego udoskonalaniem. W G7 nieregularności struktury spadły 0.03 % wartości początkowej, czyli tak blisko perfekcji, że wprowadzanie dalszych ulepszeń wydawało się niemożliwe. Właśnie z tego powodu opracowanie dalszych udoskonaleń tego stopu zajęło nam naprawdę sporo czasu.

G9 to najnowszy stop srebrno-złoty autorstwa Siltecha, któremu nasi inżynierowie poświęcili ponad 12 lat, przeprowadzając rozliczne badania i testy, poparte znaczącą poprawą jakości produktów, możliwą do zweryfikowania laboratoryjnie i odsłuchowo. W przypadku G9 niedoskonałości międzykrystaliczne zostały zredukowana do prawie niemożliwego poziomu 0.01 %. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że w dziewiątej generacji, mającej premierę w maju 2021 wraz z najnowszą serią Classic Legend, wykorzystaliśmy przewodniki srebrno-złote o dwukrotnie większej grubości w porównaniu do wszystkich poprzednich generacji.

Każdy wykonany ze stopu srebrno-złotego przewodnik – począwszy od pierwszej wersji G3 do najnowszej G9 – charakteryzuje się wysokim stopniem czystości i ciągłości struktury, oferując użytkownikowi niezmienność parametrów w funkcji czasu.

Wszystkie stopy srebrno-złote (stop to połączenie dwóch lub więcej metali) Siltecha cechują się tzw. pozytywnym starzeniem. Oznacza to, że właściwości elektryczne przewodnika poprawiają się wraz z upływem czasu, nawet gdy przez przewody nie płynie żaden sygnał. Co więcej, podczas długich lat użytkowania zniekształcenia powodowane przez przewody zmniejszają się, poprawiając tym samym jakość dźwięku. Ta cecha charakterystyczna dla przewodów Siltecha jest kluczowym elementem odróżniającym nasze produkty od konkurencji.

Jeśli chodzi o procedurę wygrzewania przewodów, w przypadku generacji G9 czas ten został zredukowany do 50-100 godzin, w zależności od aplikacji i sprzętu towarzyszącego.

bottom of page