top of page

Srebro Mono-Xtal

Wszystko wskazuje na to, że monokrystaliczne srebro S10 Siltecha jest najdoskonalszym jak dotąd przewodnikiem sygnału audio. Stwierdzamy to z całą odpowiedzialnością, gdyż materiał ten jest wynikiem dziesiątek lat intensywnych badań i testów. Nasze doświadczenia pokazują, że zapewnia on najdoskonalszą jakość dźwięku w skali bezwzględnej

Metallurgy-Silver.png

Miedź beztlenowa i standardowe srebro
Mikroszczeliny generujące zniekształcenia sygnału

Materiałoznawstwo

Rodzaj zastosowanego przewodnika ma największy wpływ na jakość dźwięku przewodów audio. Przez lata próbowaliśmy przeróżnych materiałów, m. in. miedzi i włókna węglowego, jednak osiągnięte rezultaty nie sprowadzają się do wyboru gotowego materiału, a raczej do tego, jak można go udoskonalić.

Jeśli spojrzymy na strukturę metalu pod mikroskopem, okaże się że przyjmuje ona postać siatki zbudowanej z pojedynczych atomów, zespolonych w kryształy o różnej wielkości. Kryształy są jednak rozdzielone granicami i szczelinami, które zachowują się jak bariery utrudniające swobodne przewodzenie sygnału

Rodzaj zastosowanego przewodnika ma największy wpływ na jakość dźwięku przewodów audio. Przez lata próbowaliśmy przeróżnych materiałów, m. in. miedzi i włókna węglowego, jednak osiągnięte rezultaty nie sprowadzają się do wyboru gotowego materiału, a raczej do tego, jak można go udoskonalić.

Jeśli spojrzymy na strukturę metalu pod mikroskopem, okaże się że przyjmuje ona postać siatki zbudowanej z pojedynczych atomów, zespolonych w kryształy o różnej wielkości. Kryształy są jednak rozdzielone granicami i szczelinami, które zachowują się jak bariery utrudniające swobodne przewodzenie sygnału.

Wpływ tych niedoskonałości struktury przewodnika jest bardzo trudny do wykrycia na poziomie laboratoryjnym, jednak można go zweryfikować w bardzo prosty sposób: za pomocą krytycznego odsłuchu.

Jest to możliwe dlatego, że ludzki słuch to przede wszystkim doskonałe narzędzie ochrony, zdolne do bardzo precyzyjnego określenia kierunku i odległości potencjalnego zagrożenia. Nasz zmysł słuchu jest także niesamowicie wyczulony na najmniejsze zakłócenia w naturalnie przyswajanej strukturze otaczającej nas dźwiękowej rzeczywistości.

Nawet jeśli nie dysponujemy muzycznym słuchem absolutnym, ma on zaskakującą zdolność analizy i rozpoznawania schematów, struktur i kształtów, z których składa się przekaz dźwiękowy – razem ze wszystkimi nieścisłościami, zniekształceniami i odstępstwami od reguły.

Srebro monokrystaliczne

Firma Siltech jest znana przede wszystkim z doskonałego stopu srebrno-złotego. Przewodnik ten rozwiązał problemy powodowane przez luki pomiędzy kryształami czystego srebra, wypełniając je złotem i powodując, że dźwięk staje się przyjemniejszy i bardziej muzykalny niż w przypadku samego srebra.

Mimo że zapełnienie tych mikroskopijnych szczelin ma bardzo pozytywny wpływ na brzmienie, przewodnik hybrydowy nie może równać się z takim, w którym szczeliny zostały całkowicie wyeliminowane.

Srebro monokrystaliczne Siltech S10
Jednorodny kryształ eliminuje mikroszczeliny,
zmniejszając rezystancję i poziom zniekształceń

Monocrystal-Silver.png

Dzięki wdrożeniu naszych autorskich procedur pomiarowych przekładających się na cechy brzmieniowe, jesteśmy w stanie wykryć i oszacować wpływ barier i luk międzykrystalicznych, a także ilość generowanych przez nie mikro-zniekształceń.

Pozwoliło nam to na opracowanie metod zmniejszenia ich negatywnego wpływu na sygnał audio biegnący przez przewód – metodologia ta wybiega daleko poza sam wybór materiału przewodnika.

Zaawansowana technologia wyżarzania przewodnika z możliwością ustalenia temperatury procesu, stopnia wyciągania kryształu oraz czasu jego schładzania, pozwala na wytworzenie większej i spójniejszej struktury, niwelującej bariery i nieciągłości w ścieżce sygnału.

Podczas gdy inni producenci pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi miedzi o wydłużonych kryształach lub monokrystalicznej, Siltech od lat wykorzystuje te technologie w połączeniu z materiałem o dużo lepszych właściwościach, tworząc przełomowe przewody ze srebra monokrystalicznego.

Jakość bez kompromisów

Z racji tego, że srebro monokrystaliczne to nasz najdroższy przewodnik, gdyż proces jego produkcji jest bardzo czasochłonny, proponujemy je tylko i wyłącznie w najlepszych seriach: flagowej Triple Crown i specjalnej Royal Signature Crown.

Tam gdzie liczy się absolutnie najlepsza jakość dźwięku, koszty przestają się liczyć. Przewody z tych serii są zwieńczeniem wieloletniego zaangażowania formy Siltech w poszerzanie wiedzy na temat inżynierii materiałowej i bezwzględnie najlepszej jakości dźwięku.

bottom of page